De werkwijze van Metz Nederland

Onze werkwijze

Omdat wij gespecialiseerd zijn in opdrachten die uitgevoerd moeten worden in objecten of kritische omgevingen die volledig of goeddeels in gebruik zijn -zoals in een wooncomplex, een kantoorpand, een zorginstelling of een ziekenhuis- investeren we graag veel tijd en moeite aan een goede voorbereiding.

Wij kijken allereerst samen met jou naar het project, om de uitvoerings-mogelijkheden af te stemmen, de kosten te beperken en om het gewenste resultaat te realiseren.

Daarbij houden we altijd rekening met de werkomgeving en zullen we de eventuele overlast voorkomen of in elk geval tot een minimum beperken. Wij communiceren zowel naar jou als naar jouw klant, cliënt of patiënt wat we gaan doen, wanneer we dat gaan doen en hoe we het uitvoeren. Indien nodig treffen we daarvoor tijdelijke voorzieningen.

Je ontvangt vooraf een duidelijke en onderbouwde offerte en een werkplanning. Met onze werkwijze voorkomen we niet alleen onnodig meerwerk en dito kosten, maar voorkomen we ook onnodige fouten.

Jouw belang is ons belang. Zo bouwen wij altijd METZorg.

220705 Metz website visual [Onze werkwijze] (1)
220630 Metz website visual [Onze werkwijze 2]

Voordenken en samenwerken

Wij doen graag een stap meer. Waar anderen stoppen gaan wij verder. Wij denken vooraf, maar als dat nodig blijkt, ook tijdens de uitvoering van het project mee met onze opdrachtgever. Daarmee nemen we de belangrijkste zorgen uit handen.

Voordenken, zoals wij dat noemen, is problemen vóór zijn. Maar ook samenwerken vanuit persoonlijke betrokkenheid vinden wij belangrijk. Elke opdracht opnieuw.

Wij hebben de drive om de bewoners, de gebruikers, de bezoekers, de patiënten en cliënten heel belangrijk te vinden. We bieden een luisterend oor en maken uitdagingen positief bespreekbaar omdat we begrip hebben voor alle belangen in het team.

Onze proactieve houding kenmerkt zich door vooraf duidelijke afspraken te maken en goed samen te werken met alle betrokkenen. Dan ontstaat er wederzijds vertrouwen en dat leidt voor de opdrachtgever tot minder zorgen.

Wij werken met daadkrachtige punten conform de SMART methodiek. Maar we hebben er wel wat aan toegevoegd: MetSMART. Daarin staat de “M” voor Metz Nederland en in dat deel geven we aan wie dit onderdeel verzorgt. Dát noemen wij proactief.

Er is er maar één die jouw opdracht oprecht met zorg en aandacht uitvoert.