Vochtbestrijding/wering


In het oude Rotterdam is optrekkend vocht aan de orde van de dag. Zeker met de wisselende grondwaterstanden, de slecht geventileerde kruipruimten en de hevige regenval van de laatste jaren. Optrekkend vocht, ontwikkeling van schimmels en zwammen, slecht geventileerde kruipruimtes, hoge grondwaterstanden en natte bouwmuren zijn zaken die wij dagelijks tegenkomen en volledig kunnen verhelpen. 

Sinds de oprichting van het bedrijf hebben wij een product en methodiek ontwikkeld waarbij wij alle vormen van optrekkend vocht, doorslaand vocht en aantasting van houten vloerconstructies kunnen aanpakken. En met succes! Wij hebben al vele jaren contracten met diverse opdrachtgevers voor het oplossen van dergelijke gebreken. Dit gebeurd veelal in bewoonde woningen, situaties waarbij het anticiperen op de koper of huurder van de woning een zeer grote prioriteit is. We verzorgen dan ook alle voorzieningen zodat de bewoners tijdens de werkzaamheden van hun woning gebruik kunnen blijven maken, ook als bijvoorbeeld de vloer geheel of voor een gedeelte vervangen moet worden. 

vochtbestrijding 1Een voorbeeld van een aangetaste balk. Aan de bovenzijde niet altijd zichtbaar, maar aan de onderzijde een constructief gevaar! vochtbestrijding 6Voor sommige vloeren is geen handgereedschap nodig. De balken zijn door aantasting van bruinrot eenvoudig te verwijderen. Deze vloer was afgewerkt met laminaat, er was een zakking voelbaar maar de bewoners waren nog net niet door de vloer gezakt. Het laminaat was het enige wat dit voorkwam!vochtbestrijding 5In deze woning is door ons de gehele vloer vervangen voor een VBI PS renovatie vloer. Ter bestrijding van zwammen en schimmels worden de muren altijd voorzien van een noodzakelijke behandeling. vochtbestrijding 4Een goed voorbeeld van de huiszwam. Meestal aanwezig op natte muren die zijn weggetimmerd met voorzet wanden of aftimmeringen.