Renovatie en onderhoud


Het goed renoveren van een (monumentale-) woning of complex is een aparte tak van de bouwbranche en zonder de juiste aannemer leid dit niet altijd tot het juiste en gewenste eind resultaat.

Gelet op onze jarenlange ervaring met renovatie in de binnenstad van onder andere Rotterdam, Den Haag, Dordrecht, Gouda en omstreken kunnen wij de volledige renovatie uit handen nemen. Van het renoveren van een kapconstructie, een trap- of lijst-gevel met sierelementen, knipvoegen tot het (geheel) renoveren van de binnenzijde van de woning of complex, compleet met het herstellen van monumentale trappen en ornamenten.

Renovatie houdt niet alleen het herstellen van de monumentale complexen in. Voor diverse opdrachtgevers worden wij regelmatig benaderd om samen met hun een plan te bedenken voor de aanpak van hun bezit. De werkzaamheden die hierin voorkomen zijn de totaalaanpak van de schil, inclusief hellende of schuine daken, balkons en het aanpakken van de binnenzijde van de woningen. Hierbij te denken aan badkamer, toilet en keuken vernieuwingen. Ook het verplaatsen van de binnenwanden, verbeteren van de brandveiligheid en/of het vernieuwen van het installatiewerk komt regelmatig voor in ons werkzaamhedenpakket.

Voor het klein klacht en mutatie onderhoud aan uw woning bezit beschikken wij over een aparte afdeling die speciaal is ingericht voor deze specifieke werkzaamheden. Wij hebben opdrachtgevers in de installaties branche, woningcoorperaties en vereniging van eigenaren die met grote regelmaat gebruik maken van deze afdeling voor het herstellen van kleine gebreken of het aanpakken van mutatie woningen.

Ons bedrijf hebben wij samen met onze partners zo ingericht, dat we deze aanpak kunnen hanteren voor kleinschalige projecten of grootschalige projecten!

renovatie 5Een project wat we recent hebben mogen uitvoeren was een volledige opname van de achtergevel, advies van de behandeling en het onderzoeken van de mogelijkheden binnen het budget. Na een verzoek van de opdrachtgever en de zeer slechte staat van de balkons hebben wij een voorstel gedaan incl. een bouwvergunningsaanvraag voor het leveren en aanbrengen van volledig nieuwe balkons, opgehangen aan de bestaande gevel! renovatie 3Het bijzondere van dit werk, dat de achtergevel geheel aan een schoolplein is gelegen! Al het transport is via het schoolterrein op de juiste plek getransporteerd, voornamelijk buiten de schooltijden om. renovatie 1Met enige regelmaat komen wij projecten tegen waar het metselwerk sterk is aangetast, dat herstel alleen nog maar tot de mogelijkheden behoort. Circa 800 m2 gevelwerk is plaatselijk herstelt, gevel lateien zijn aangebracht en het voegwerk is vernieuwd. Aansluitend is de gehele gevel voorzien van een waterafstotende vloeistof, om vocht indringing in de steen te voorkomen. Het uitgezakte metselwerk is gekomen omdat de oude schuiframen waren vervangen door kunststof kozijnen. De oude kozijnen hadden echter een dragende werking en door het plaatsen van een kunststof kozijn is de dragende werking komen te vervallen. renovatie 2Het valt misschien niet zo op, maar deze stalen ligger is dusdanig aangetast, dat herstel niet meer mogelijk is. Dit troffen wij aan bij een complex van 26 woningen, waarbij uiteindelijk bijna alle stalen lateien zijn vervangen door zeer goed geconserveerde liggers.