Medische en Ouderenzorg


Door de flexibele en communicatieve aanpak van ons bedrijf voeren wij ook regelmatig werkzaamheden uit voor de medische zorg, zoals ziekenhuizen, behandel centra en zorginstellingen maar ook voor de ouderenzorg. Hierbij te denken aan 55 plus complexen en aanleunwoningen. 

Deze werkzaamheden betreffen altijd een specifieke aanpak van een project. De patienten hebben immers continue medische zorg en of begeleiding nodig en vergaande werkzaamheden zijn niet wenselijk of mogelijk. Voorbereiding van deze projecten is een absolute must! Ook is elke dag anders, je heb immers te maken met een continue verandering van situaties en daarbij ook mogelijkheden.

Met deze brede aanpak hebben wij inmiddels projecten uitgevoerd op de meest lastige locaties en met de meest lastige mogelijkheden. Hierin wordt niet een 9 tot 5 mentaliteit verwacht en worden werkzaamheden steeds vaker buiten de gebruikelijke uren uitgevoerd. 

Enkele projecten die wij voor deze sector hebben mogen verzorgen zijn:

  • Verbetering grootschalige brandwerendheid vleugel in een kinderziekenhuis te Rotterdam
  • Vernieuwing van 2 operatie kamers, inclusief constructieve aanpassingen in een kinderziekenhuis te Rotterdam
  • Gehele verbouwing van verdiepingen, vleugels of ruimtes in een woon/zorg complex te Rotterdam
  • Het aanbrengen van interieur werk op specialistische afdelingen in een ziekenhuis te Rotterdam
  • Het uitvoeren van diverse kleinschalige projecten > € 100.000,- in een ziekenhuis en woon/zorg centra te Rotterdam

 

med en oud zorg 8Een project waar we nog steeds enorm trots op zijn, de verbouwing van 2 operatiekamers in een kinderziekenhuis. Aan de ene zijde van de ruimte waren we hiermee bezig, aan de andere zijde van de wand werd nog actief geopereerd. In dit project hebben wij ook de koolstofwapening aangebracht, sparingen in dak gemaakt en de brandwerendheid verzorgt. 

Het resultaat van de samenwerking met alle partijen staat als eerste foto van dit artikel. Een operatiekamer die in gebruik kan worden genomen naar volledige tevredenheid van de opdrachtgever. Voor dit werk werden alle materialen aangevoerd en afgevoerd via een steriele sluis!med en oud zorg 9Voor de aanpak van werkzaamheden in een steriele OK afdeling worden altijd voorzieningen getroffen om het OK programma zoveel als mogelijk door te laten gaan. Op deze foto is een curtain wall wand afgebeeld waarbij er ook een drukverschil tussen bouwruimte en steriele ruimte is opgezet.med en oud zorg 5Voor mindervalide bewoners is een prefab beton galerij vloer bij regen te glad om overheen te gaan. Voor dit project hebben wij circa 381 m2 galerij voorzien van een PU antislip coating om de stroefheid flink te verbeteren!med en oud zorg 6Ook het opplussen, het verbeteren van de toegankelijk van een complex voor 55 plus bewoners, kan door ons worden verzorgt. Op deze foto ziet u een ophoog systeem waardoor de bereikbaarheid van het balkon vergroot wordt voor gebruikers met een rollator.