Asbestinventarisatie/sanering


Vanaf 1945 is asbest tot in de jaren tachtig veelvuldig gebruikt in gebouwen, woningen en installaties, vanwege bepaalde nuttige eigenschappen: het is sterk, slijtvast, isolerend, brandwerend en bovendien goedkoop. Vanaf 1993 mogen asbesthoudende materialen niet meer toegepast worden.

In 2015 heeft de rijksoverheid bepaald dat asbestdaken per 2024 verboden zijn. Eigenaren van asbestdaken hebben tot 2024 de tijd om deze te verwijderen en kunnen hiervoor subsidie aanvragen.

Als aannemer hebben wij regelmatig te maken met de toepassing van asbesthoudende materialen. Omdat we het regelmatig tegenkomen, hebben we ons ook verdiept in de materie en hebben wij de juiste gecertificeerde partners aangetrokken die samen met ons complete projecten kan uitvoeren ten aanzien van asbest inventarisatie en sanering. Veelal gebeurd dit in combinatie met bouwkundige werkzaamheden echter hebben wij inmiddels vele projecten uitgevoerd waarbij wij de coordinatie hebben verzorgt tussen inventariseerder, saneerder, gebruiker/bewoner, milieulab, gemeente en klant. Ook hebben wij projecten uitgevoerd waarbij een bodemsanering onder asbestcondities plaats heeft gevonden! 

asbest 2Sanering van een niet hechtgebonden asbestplaat in de trapkast van deze woningen. In bewoonde situatie hebben wij in een doorlopende serie 56 woningen gesaneerd.asbest 1Onderzoeksopstelling van een kruipruimte in Rotterdam. Deze ruimte (circa 1400 m2 groot) bleek besmet te zijn met niet hechtgebonden asbest leidingschalen. In combinatie met onze saneerder is een sanering uitgevoerd en een bodemafsluiting aangebracht (onder asbestcondities).